Agència de Lectura

 

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

 dimarts i dijous: 18:00h a 20:00h.

C/ Miguel Henández, 2  |  e-mail. biblioteca@novetle.es


L'accés a l'Agència de Lectura Municipal de Novetlè és gratuït, públic i universal. Sòls s'exigeix el carnet de lector per al préstec de documents escrits i visuals i per a l'accés a internet.

És necessari complimentar l'imprés de sol·licitud (En el cas de menors d'edat és necessari l'autorització complimentada pel pare, mare, tutor o tutora), aportar una foto de format carnet, mostrar el DNI o equivalent i aportar un número de telèfon (fixe o mòbil). En el cas de menors de 14 anys és necessari l'autorització d'un tutor. Quan realitze aquests tràmits l'agència de lectura els facilitarà el carnet d'usuari que serà personal i intransferible i haurà de mostrar-se a l'entrada i quan el personal ho sol·licite.

Una vegada realitzats els tràmits i estant en possessió del carnet, podrà utilitzar els serveis de l'agència de lectura, incloent-hi l'aula d'informàtica i internet.

L'Agència de Lectura disposa d'un fons de 4883 documents a data 01/01/2009 entre llibres, vídeos, CD's, DVD's, i publicacions periòdiques, TOTES AMB REFERÈNCIES INFORMATITZADES. A més de 10 ordinadors connectats a internet i zona wifi.

 

Normativa:

Normes d'ús de l'Agència de Lectura  Normativa del Servei de Préstec
Objectes Permesos i NO Permesos Normativa de l'ús d'ordinadors i xarxes

 

Obtenir el Carnet de Lector

Per a beneficiar-se dels serveis de l'agència de lectura es requereix el carnet de soci de la biblioteca. Els requisits per a obtenir aquest són:

 1. Emplenar imprés de sol·licitud que pot retirar en les dependències de la biblioteca o descarregar i emplenar des d'ací. (en cas de socis menors d'edat haurà de ser emplenat per la mare, pare, tutor o tutora). Una vegada emplenat haurà de lliurar al personal de l'agència de lectura.
 2. Mostrar el DNI o equivalent. En cas de socis menors és vàlid el DNI o equivalent del pare, mare, tutor o tutora.
 3. Entregar una fotografia recent, en grandària carnet
 4. Signar el carnet.
 5. Les persones de nacionalitat estrangera hauran de complir les anteriors condicions, exceptuada l'obligació de mostrar el DNI que és substituïda per l'obligació de mostrar el passaport.

El carnet és personal i intransferible i té una validesa de 2 anys podent-se renovar al seu terme.

La pèrdua o robatori del carnet s'ha de comunicar immediatament a l'agència de lectura a fi d'evitar les conseqüències que això poguera tenir.

 

Formularis d'Inscripció

  SOL·LICITUD DE CARNET DE LECTOR
  SOL·LICITUD D'ACCÉS A ORDINADORS I INTERNET PER A MENORS

 

SERVEIS QUE S'OFEREIXEN:

 

SERVEI DE PRÉSTEC:

Préstec d'un fons de 4883 documents a data 01/01/2009 entre llibres, vídeos, CD's, DVD's, i publicacions periòdiques.

 

SERVEI PÚBLIC D'ACCÉS A INTERNET:

L'agència de lectura, ofereix la possibilitat d'accedir a internet en els seus DEU llocs informàtics connectats a la xarxa de xarxes.

Aquest servei està destinat exclusivament a fins de recerca, accés o a la informació, consultes a internet i resolució de tràmits administratius.

Cada usuari/a dels nostres ordinadors podrà realitzar les següents activitats:

 1. Connectar-se a Internet per buscar i consultar informació, tràmits administratius, recerca, etc...
 2. Utilitzar el correu electrònic (tipus webmail).
 3. Crear, imprimir, modificar o consultar documents d'ofimàtica (Word, Excel, Acces i Power Point).
 4. Consultar documents PDF.
 5. Visualitzar fitxers en format DVD i DIVX i fitxers d'imatges tipus JPG, BMP, PNG, etc.
 6. Fer ús dels lectors de DVD.
 7. Gravar dades en llapis USB (o similar).

És recomanable llegir-se la normativa vigent del centre i la normativa d'ús d'ordinadors i xarxes del centre.

 

SERVEI WIFI:

En l'Agència de Lectura s'ha implantat la infraestructura necessària per a crear una ZONA WIFI, de manera fixa, permanent i gratuïta, facilitant l'accés a internet a tots els ciutadans, ja que aquesta xarxa permetrà a tots els usuaris que acudisquen amb el seu ordinador portàtil adaptat a la recepció del sistema WIFI poder connectar-se a internet, durant tot l'horari que romana oberta l'Agència de Lectura Municipal. Les condicions d'ús i la normativa d'Internet són les pròpies d'ús de l'Agència de Lectura i ús d'ordinadors i xarxes.

Aquest nou servei amplia, el ja existent, de connexió gratuïta a internet des dels deu ordinadors fixos. A partir d'ara es podrà disposar lliurement de connexió a internet sense esperes ni límit de temps mentre l'Agència de Lectura estiga oberta.

 

SERVEI D'IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS:

L'agència de lectura, ofereix el servici d'impressió de documents tipus A4, amb un preu de 0.10€ la impressió en negre i de 0.40€ la impressió a color (cost per pàgina). Para utilitzar aquest servei és necessari realitzar abans la petició al personal del centre.

 

CURSOS DE FORMACIÓ:

L'Agència de lectura també s'utilitza com a aula d'Informàtica, per a impartir cursos de formació que organitza l'Ajuntament de Novetlè.

 

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS:

L'agència de lectura, compta amb una bústia de correu electrònic, des de la qual es pot plantejar les seues consultes, suggeriments, dubtes, etc...

Pot contactar amb l'agència de lectura mitjançant el següent: biblioteca@novetle.es

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31