Jutjat de Pau

Jutjat de Pau  |  Ajuntament de Novetlè  |  Telf. 96 227 05 89 |  46819 Novetlè (València)

 

El Jutge de Pau és la persona que representa l'Administració de Justícia en la Institució Pública, com és un Ajuntament.

La plantilla en Novetlè està composta per:

Jutge de Pau - Encarregat del Registre Civil: Rafael Alventosa Sanchis.

 

L'atenció d'aquest servei es realitza a l'Ajuntament en horari d'Oficina

 


 

Els Municipis que no tenen un Jutjat de Primera Instància i Instrucció tenen un Jutjat de Pau. El seu àmbit d'actuació i competència es limita al Municipi. S'ocupa d'assumptes d'ordre civil i realitza funcions de Registre.

Els Jutjats de Pau coneixen, en l'ordre civil, de la substanciació en primera instància, fallada i execució d'alguns procediments menors o de xicoteta quantia.

Compleixen també funcions de Registre Civil i altres menors.

Els Jutges de Pau i els seus substituts són nomenats per un període de 4 anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent, recaient el seu nomenament d'entre les persones triades per l'Ajuntament per majoria absoluta.

Poden ser nomenats Jutges de Pau, tan titular com substitut, els qui, sense ser llicenciats en Dret, reunisquen els requisits per a accedir a la carrera judicial, i no estiguen culpables en cap de les causes d'incapacitat o d'incompatibilitat previstes per a l'acompliment de les funcions judicials, excepte l'exercici d'activitats professionals o mercantils. Hauran de ser majors d'edat.


 

Funcions del Jutjat de Pau

Tramitació i celebració d'Actes de Conciliació.

Diligències de comunicació com notificacions, citacions, requeriments i emplaçaments, delegades per exhorts d'altres jutjats o tribunals, tant en l'àmbit civil com penal.

Ratificacions de denúncies, proves pericials, pressupostos, factures, etc.

Requeriments per a presentació de documents, pagament de multes, lliurament o devolució de permís de conduir, etc.


 

Funcions del Registre Civil

Inscripcions de naixement, matrimoni i defunció.

Inscripcions marginals a les de naixement i matrimoni.

Tramitació d'expedients de matrimoni.

Celebració de bodes civils.

Tramitació d'expedients propis del Registre Civil, com naixements fora de termini, trasllat d'inscripcions (naixements i matrimonis), rectificació d'errors, canvis de nom, etc.

Expedició de Fe de Vida. (Per a l'obtenció de la Fe de vida i estat, segons s'estableix en els articles 363 i 364 de la Llei del Registre Civil deu comparéixer la persona interessada proveïda del seu D.N.I. en el Jutjat de Pau d'aquest Ajuntament en horari d'oficines)


 

Avantatges d'acudir a un Jutge de Pau i no als jutjats:

El Jutjat de Pau és totalment gratuït i ràpid.

És més fàcil arribar a un acord amistós amb un veí i no  haver de suportar un procés llarg i costós, com en el cas dels Jutjats.

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31