Reciclatge de Residus domèstics

 

SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA D'ESCOMBRARIES

La recollida selectiva es basa que són els mateixos ciutadans els que realitzen la selecció dels productes recuperables, col·locant-los en borses independents.

En separar els productes recuperables, els ciutadans faciliten l'aprofitament de les matèries primeres i ajuden al medi ambient a estalviar energies, matèria primeres, reduint la contaminació i els residus en abocadors.

Aquests materials poden ser reutilitzats per la indústria com a matèries primeres en millors condicions que si calgués separar-les de les borses d'escombraries on estan barrejades amb matèria orgànica, que les embruten i deterioren.

L'ajuntament de Novetlè ofereix el servei de recollida selectiva d'escombraries per mitjà dels seus contenidors repartits pel municipi per al dipòsit de residus sòlids urbans (contenidor de residus sòlids urbans), envasos de plàstic, brics i envasos metàl·lics (contenidor groc), paper i cartó (contenidor blau) i vidre (contenidor verd). D'acord amb la Llei 11/97 d'Envasos i Residus d'Envasos, desenvolupada segons la Directiva 94/62/CE, amb l'objecte de recuperar residus d'envasos i harmonitzar les normes sobre gestió de residus entre els diferents Estats membres de la Unió Europea.

 


 

GESTIÓ, TRACTAMENT I RECICLATGE D'ALTRES RESIDUS

L'ajuntament de Novetlè ha signat diferents convenis amb gestors autoritzats, empreses, fundacions i la Mancomunitat de la Costera-Canal, per a la recollida selectiva de forma gratuïta tant per a l'ajuntament com per  als ciutadans i el seu posterior tractament i reciclatge de diferents residus.

L'ajuntament té a les seues instal·lacions els contenidors de recollida selectiva de piles de tota classe (conveni amb ecopilas), mòbils i bateries per a mòbil (conveni amb tragamovil), bombetes i tubs fluorescents (conveni amb ambilamp), aparells elèctrics i electrònics (ordinadors, frigorífics, TV, etc.) (conveni amb Gestió Integral de Reciclatges, S.L. i la Mancomunitat de la Costera-Canal), olis domèstics usats (Mancomunitat de la Costera-Canal).  Des de l'any passat disposem també d'un contenidor de roba usada derivat de la signatura d'un conveni amb la Fundació Humana Poble per a Poble, una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD), que des de l'any 1987 protegeix el medi ambient i impulsa el desenvolupament de projectes de cooperació a Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia, així com un programa d'Educació per al Desenvolupament i d'Ajuda Social al nostre territori. Més informació en http://www.humana-spain.org

Aquests residus es poden dipositar en els contenidors habilitats a l'Ajuntament de Novetlè en horari d'atenció al ciutadà.


 

CONTENIDORS DE RECICLATGE, QUÈ ES TIRA I QUÈ NO?

 

CONTENIDORS DISTRIBUÏTS PELS CARRERS DE NOVETLÈ

 

RESIDUS SÒLIDS URBANS

En aquest contenidor hem de dipositar totes les escombraries domèstiques, excepte aquella que pot ser recollida selectivament com a envasos de plàstic, paper, vidrie, piles, oli domèstic... Ha de ser dipositada en els contenidors entre les 20 i les 23 hores.

 

 

EL CONTENIDOR VERD

NO

VIDRE

 • Ampolles de vidre de qualsevol color
 • Pots de vidre
 • Flascons de conserves
 • Pots de cosmètica i perfumeria

CRISTALL

 • Llunes d'automòbils
 • Bombetes
 • Miralls
 • Cristalls de finestra
 • Tubs fluorescents

(Aquests han de dipositar-se en els Punts Nets o Centres de Recollida i Reciclatge*)

Recomanació: Retire les tapes dels envasos de vidre abans de portar-los al contenidor.

Cada persona tira a l'any uns 35 kg de vidre. Si aconseguirem reciclar la meitat del vidre que es consumeix, obtindríem un gran estalvi de matèries primeres, a més d'eliminar gran part de la contaminació i dels residus. El vidre és 100% reciclable.

 

 

contenedor_papel

 

 

EL CONTENIDOR BLAU

NO

 • Periòdics i revistes
 • Propaganda
 • Caixes xicotetes de cartó (galetes, detergent)
 • Envasos de cartó per a ous
 • Bosses de paper
 • Brics
 • Bolquers
 • Papers bruts o papers encerats, metal·litzats o plastificats

Recomanació: Plega els cartons abans d'introduir-los en el contenidor. No deixe caixes fora del contenidor.

Amb el reciclatge de paper i el cartó disminuïm la contaminació en reduir espai en abocadors (70 kg paper reciclat equival a 1 m3) i les emissions de CO2 d'abocador (Per cada quilo de paper i cartó que recollim per a reciclar-lo, evitem l'emissió en abocador de 900 grams de CO2).

 

 

EL CONTENIDOR GROCcontenedor_amarillo

NO

ENVASOS METÀL·LICS:

 • Pots de begudes (cervesa, refrescos)
 • Llaunes de conserves (vegetals, de peix, menjar per a animals domèstics…)
 • Aerosols (desodorant, laca, netejadors de cuina, abrillantadors de la fusta…)
 • Plats i safates d'alumini (p. ex., els de menjars preparats)
 • Xapes i llaunes de metall
 • Matèria orgànica
 • Envasos de vidre
 • Paper i cartó
 • Joguines
 • Electrodomèstics
 • Biberons
 • Guants de goma
 • Utensilis de cuina
 • Caixes de fruita
 • Cubs de plàstic
 • Piles

BRICS:

 • Brics de llet, nata, batuts, sucs, vi, caldo...

ENVASOS DE PLÀSTIC PER A L'ALIMENTACIÓ:

 • Ampolles (aigua, refrescos, llet, suc, oli comestible, vinagre, salses…)
 • Envasos de productes làctics (iogurts, flam i altres postres làctics, formatge, mantega, margarina…)
 • Safates i caixes de "suro blanc" (les de la fruita, verdures, carn, pollastre i peix envasats, i les que venen amb alguns tipus de gelats)
 • Oueres de plàstic
 • Gots, plats i coberts de plàstic d'un sol ús
 • Tapes i taps de plàstic, etc.

ENVASOS DE PLÀSTIC PER A PRODUCTES D'ENDREÇAMENT I NETEJA:

 • Pots de plàstic de productes d'endreçament (xampú, cremes, desodorant, pasta dentífrica, gel de bany, sabó líquid…)
 • Pots de plàstic de productes de neteja (netejadors domèstics, lleixiu, amoníac, suavitzant, detergents líquids i en pols, esprais de neteja…)

BOSSES D'EMBOLCALLS DE PLÀSTIC I ALUMINI:

 • Bosses de plàstic per a aliments (de llet, congelats, fruites, verdures, pa de motlle, brioixeria, pasta, llegums, cereals…)
 • Bosses i recipients d'alumini per a aliments (aliments infantils, sopes, purés, pastes precuinades, café, aperitius, fruits secs, patates fregides, safates per a menjars preparats...)
 • Bosses que entreguen les tendes, supermercats, bugaderies, etc. per a transportar els productes adquirits…)
 • Envasos de productes de xarcuteria (embotits, pernil, bacó, formatge…)
 • Embolcalls de plàstic (el film transparent que acompanya les safates de carns, fruites, verdures i peix; el que embolica a moltes revistes, fascicles, premsa…; el que s'empra per a protegir caixes de cartó i plàstic, etc.)
 • Film de polietilé transparent o d'alumini (el que es compra en bobines i s'empra en casa per a embolicar aliments frescos)
 • El plàstic i l'alumini dels envasos tipus blíster (són els envasos d'on vénen les piles o els de les capsetes de fulletes d'afaitar, etc.)

Recomanació: Neteja els envasos i aixafe'ls per a reduir el seu volum abans de tirar-los al contenidor.

Els envasos causen un gran impacte en el medi ambient, contaminant el sòl, l'aigua i col·laborant en el gran augment de producció de residus. Les llaunes són 100% reciclables

 

CONTENIDORS SITUATS A L'AJUNTAMENT DE NOVETLÈ

 

aceiteusado

RECOLLIDA D'OLIS DOMÈSTICScontenedor-naranja-aceite-usado-cocina

La finalitat és fomentar la recuperació i reciclatge dels olis, per ser aquesta una mesura que contribueix a disminuir la incidència de l'oli usat com a residu, permetent perllongar la vida útil d'abocadors, col·lectors, estaciones depuradores, etc., així com a reduir el seu impacte ambiental.

L'oli ha de portar-se per a la seua recollida en ampolles o garrafes tancades de plàstic i dipositar-se a l'interior dels contenidors de color taronja. Llei 10/98, de 21 d'abril, de residus.

 

RECOLLIDA DE BOMBETES I FLUORESCENTS

Les bombetes de baix consum i els tubs fluorescents, estan composts de vidre, metalls i mercuri, que han de recuperar-se per llei per evitar que es convertisquen en matèria contaminant. Cada bombeta reciclada evita l'emissió d'uns 10 quilos de CO2 a l'atmosfera, o cosa que és el mateix, la quantitat que emet un cotxe durant un dia i mig.

Reciclajelamparas

Per facilitar el reciclatge, dipositar les bombetes/tubs sense cap embolcall en els contenidors de cartó corresponents.

De conformitat amb el reial decret 208/2005, de 25 de febrer sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus.

RECOLLIDA DE PILESrecopilador

Les piles contenen diversos contaminants considerats perillosos entre els quals figuren el zinc, cadmi, plom i mercuri.

 

 • Quan, incorrectament, es tiren les piles usades amb la resta de les deixalles, aquestes piles van a parar a l'abocador o a la incineradora. Llavors, el mercuri i altres metalls pesats tòxics poden arribar al mitjà i perjudicar els éssers vius.
 • Seguint la cadena alimentària, el mercuri pot afectar a l'home.
 • Una sola pila de mercuri pot contaminar 600.000 litres d'aigua i una alcalina 167.000 litres.

Tipus de piles més conegudes i usades:

 • Piles botó: piles que s'utilitzen en rellotges, calculadores, etc. Malgrat que la seua reduïda grandària són les més contaminants.
 • Piles de petaca o cilíndriques: contenen menys metalls pesats, però es produeixen moltes més.

Per a facilitar el reciclatge, dipositar tota classe de piles sense cap embolcall en el recopilador habilitat a l'Ajuntament.

Fullet informatiu

 

De conformitat amb el Reial Decret 106/2008 d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

 

RECOLLIDA DE TELÈFONS MÒBIL, BATERIES I CARREGADORSTragamovil

L'ajuntament de Novetlè ofereix per mitjà d'un gestor autoritzat, la gestió dels residus d'aparells de telefonia i comunicacions i els seus accessoris. Els seus objectius mediambientals són:

 • Prevenir la contaminació de l'entorn a través de la recollida selectiva dels telèfons mòbils, evitant que alguns materials potencialment contaminants danyen el medi ambient.
 • Fomentar el reciclat i estalvi de matèries primeres i conscienciar als milions d'usuaris de la telefonia mòbil sobre la necessitat de dipositar aquest tipus d'aparells en llocs adequats.

Quan el teu telèfon mòbil deixa de funcionar o, simplement, quan t'hages cansat d'ell, no deus tirar-lo a les escombraries, dipositar-lo en un contenidor inadequat o deixar-lo abandonat en qualsevol lloc incontrolat. Cal portar-lo a un lloc on es garantisca el seu correcte tractament.

A més pensa que amb les actuals tecnologies el noranta per cent dels components d'un telèfon mòbil es poden reciclar.

Recorda que tens dret a portar el teu vell telèfon mòbil, bateries i accessoris, al Punt Net del teu Ajuntament i dipositar-lo en el Contenidor TRAGAMÓVIL.

De conformitat amb el Reial Decret 106/2008 d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus.

RECOLLIDA I RECICLATGE DE TONNER I CARTUTXOS DE TINTA

Tindria sentit tirar les bombones de gas butà una vegada buides? Què suposaria per al medi ambient? La mateixa pregunta ens podem fer a l'hora de parlar de les carcasses dels cartutxos de tòner per a impressores i fotocopiadores.

Quan un cartutx de tòner es gasta, aquest segueix funcionant correctament, encara que sense tinta, per descomptat. Per tant, l'única cosa que fa falta és reciclar-ho i tornar a utilitzar-ho.

El procés de fabricació dels envasos que contenen la cinta, la tinta o el tòner per a impressores o fax, és costós i empra materials nocius per al medi ambient. Fins ara, aquest material d'un sol ús s'incinerava, produint gasos i fums molt contaminants.

Reciclar no només significa emplenar o recarregar el dipòsit de tòner del cartutx sinó, a més, aprofitar les carcasses plàstiques i algunes peces mecàniques, i substituir tots els elements deteriorats per uns altres completament nous.

Amb el reciclat dels cartutxos de tòner, s'evita la pràctica habitual de tirar aquests consumibles a les escombraries. Al catàleg Europeu de Residus (C.I.R.), les deixalles de tintes d'impressió i els residus de tòner d'impressió són considerats residus tòxics i perillosos, ja que es fabriquen amb materials no biodegradables que mai es descompondran en matèria orgànica.

Cada vegada que un d'aquests cartutxos es tira a les escombraries, aquest encara conté un 10% del tòner original, un cilindre fotosensitiu, plàstic, hule, alumini, llautó, i altres materials no biodegradables, i per tant nocius per al medi ambient.

Quan tingues un cartutx de tinta o tòner usat NO HO TIRIS al cub de les escombraries, ara disposes d'un contenidor a l'ajuntament per dipositar cartutxos de tinta i tòner. Un gestor autoritzat els recollirà i reciclarà.

 

RECOLLIDA, TRACTAMENT I RETIRADA D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS

Entenem per residus d'aparells elèctrics i electrònics procedents de llars particulars, els procedents de domicilis particulars i de fonts comercials, industrials, institucionals i d'altre tipus que, per la seua naturalesa i quantitat, són similars als procedents de llars particulars. De conformitat amb el Reial Decret 208/2005 de 25 de febrer.

L'Ajuntament de Novetlè disposa d'uns contenidors per a la recollida, retirada i tractament de:

 • Aparells elèctrics i electrònics: Aparells que necessiten per a funcionar corrent elèctrica o camps electromagnètics, destinats a ser utilitzats amb una tensió nominal no superior a 1.000 V en corrent alterna i 1.500 V en corrent continua, i els aparells necessaris per a generar, transmetre i mesurar tals corrents i camps.
 • Residus d'aparells elèctrics i electrònics: Aparells elèctrics i electrònics, els seus materials, components, consumibles i subconjunts que els componen, procedents tant de llars particulars com d'usos professionals, a partir del moment en què passen a ser residus.

A continuació els informem de les categories d'aparells elèctrics o electrònics inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret i que pot dipositar en els contenidors habilitats:

1. Grans electrodomèstics:

 2. Xicotets electrodomèstics:

 • Grans equips refrigeradors.
 • Frigorífics.
 • Congeladors.
 • Altres grans aparells utilitzats per a la refrigeració, conservació i emmagatzematge d'aliments.
 • Rentadores.
 • Assecadores.
 • Rentavaixella.
 • Cuines.
 • Estufes elèctriques.
 • Plaques de calor elèctriques.
 • Forns de microones.
 • Altres grans aparells utilitzats per a cuinar i en altres processos de transformació d'aliments.
 • Aparells de calefacció elèctrics.
 • Radiadors elèctrics.
 • Altres grans aparells utilitzats per a escalfar habitacions, llits, mobles per asseure's.
 • Ventiladors elèctrics.
 • Aparells d'aire condicionat.
 • Altres aparells de ventilació, ventilació aspirant i aire condicionat.
 • Aspiradores.
 • Netejamoquetes.
 • Altres aparells i difusors de neteja i manteniment.
 • Aparells utilitzats per a cosir, fer punt, teixir i per a altres processos de tractament de tèxtils.
 • Planxes i altres aparells utilitzats per a planxar i per a donar un altre tipus de cures a la roba.
 • Torradores.
 • Fregidores.
 • Molinets, cafeteres i aparells per obrir o precintar envasos o paquets.
 • Ganivets elèctrics.
 • Aparells per tallar el pèl, per assecar el pèl, per raspallar-se les dents, màquines d'afaitar, aparells de massatge i altres cures corporals.
 • Rellotges, rellotges de polsera i aparells destinats a mesurar, indicar o registrar el temps.
 • Balances.
 

 

 • bombillas bajo consumo
 • Imagen
 • Imagen
 • Imagen

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31