Urbanisme

 

 

Servei administratiu d'Urbanisme

Situat en la primera planta de l'Ajuntament.
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.

 

Serveis Tècnics

Horari d'atenció al públic: Dimarts de 17:00 a 20:00 hores.
 

Arquitecte

Revisió de documentació de sol·licituds de llicències d'obra major, redacció de projectes d'edificació municipals i supervisió de planejament urbanístic.

Arquitecte Tècnic

Revisió de documentació de sol·licituds de llicències d'obra menor, redacció de projectes d'ampliació i millora d'espais públics, instal·lacions i serveis.

Enginyer Tècnic Industrial

Revisió de documentació de sol·licituds de llicències d'activitat. Manteniment, ampliació i millora d'instal·lacions municipals.

 

Documentació i planejament municipal

Normes subsidiàries

PLANEJAMENT  

Classificació del sòl

Estructura general usos globals

Sistemes generals

Estructura urbana, classifiació del sòl, gestió

 

Descarrega els models d'instàncies per a complimentar

 

Funcions

 • Informació Urbanística
 • Llicències d'obres, activitats i obertura d'establiments.
 • Llicència Municipal d'ocupació.
 • Emissió d'informes tècnics urbanístics.
 • Expedients administratius relatius a les activitats urbanístiques del municipi.
 • Redacció de plans i programes d'iniciativa municipal.
 • Avaluació, seguiment i control del planejament municipal
 • Redacció, execució i direcció de memòries i projectes d'obres (urbanització de carrers, parcs i jardins, conversions en zona de vianants, edificis municipals...).
 • Control de l'acompliment de la normativa en vigor i de les condicions d'instal·lació dels establiments.
 • Ordres d'execució d'obres per a conservació de les condicions de seguretat, salubritat i ornament dels solars i edificacions.
 • Declaracions de ruïna d'edificis.
 • Expedients Sancionadors
 • Cadastre de Rústic i Urbà

Les obres no podran iniciar-se, per cap concepte, abans de l'obtenció de les Llicències corresponents.
L'execució d'aquestes, exigeix el pagament de les taxes establertes.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31