Política de privacitat

L'Ajuntament té com una de les seues prioritats garantir el dret fonamental a la protecció de les dades personals, tant dels usuaris que es relacionen amb la seua Administració com dels mateixos empleats públics al seu servei.

En aquest sentit, l'Ajuntament manifesta que el tractament de les dades de caràcter personal que puga resultar necessari per al desenvolupament de es seues competències a través del seu portal web s'ajustarà escrupolosament al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la normativa de desenvolupament o connexa que puga resultar d'aplicació en l'actualitat o en un futur.

En concret, totes les dades personals que puguen subministrar-se pels interessats a través d'aquest portal no seran destinats a finalitats diferents de les expressades al moment de la seua aportació, segons el supòsit específic que es tracte, ni comunicats a tercers excepte en aquells supòsits legals en què puga procedir-se a aquesta comunicació o es compte amb el consentiment exprés de l'interessat. D'igual manera, el tractament dels mateixos s'efectuarà de manera confidencial. En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà fer ús de les dades contingudes en els seus fitxers amb finalitats històriques, estadístiques o científiques. Els interessats seran informats de la incorporació de les seues dades personals a fitxers, automatitzats o no, de les finalitats, usos i, si escau, de les possibles cessions de les seues dades al moment es recapten els mateixos.

No obstant això, i amb caràcter general, s'informa a tots els usuaris que en el cas d'aportar dades personals podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al Registre d'Entrada en:

 

Ajuntament de Novetlè

Plaça Gloria Fuertes, 1 - CP: 46819
Telèfon: 962 27 05 89

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30